Add to Watchlist
بک دراپ پس از مرگ
After Death Poster

After Death 2023

108 دقیقه
Rating
1K
22
نمره منتقدین

بر اساس تجربیات واقعی نزدیک به مرگ، این مستند با راهنمایی نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز، متخصصان پزشکی، دانشمندان و بازماندگان به بررسی مفهوم آخرت و آنچه در انتظار ماست می پردازد...